Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

θερμά και ψυχρά χρώματα

        2013-2014.Τα παιδιά του 2ου γυμνασίου Αγρινίου "Κοσμάς ο Αιτωλός "μαθαίνουν
και διαπρέπουν στο μάθημα των εικαστικών!Μπράβο στα μαθητούδια μου!Σ.Μαντοπούλου